luni, 23 martie 2015

75 de probleme, pentru ANP ! Catre,
Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Domnul comisar sef de penitenciare Catalin Claudiu BEJANStimate domnule director general,


Va punem la dispozitie atasat o lista cu 75 de probleme sau situatii care au legatura cu personalul din sistemul administratiei penitenciare elaborata de SNLP in cadrul organelor colective de conducere ale organizatiei incepand cu luna ianuarie 2015. Va solicitam organizarea unei intalniri cu ocazia careia sa convenim asupra prioritizarii acestora in functie de importanta, urgenta sau stadiu.

Cu consideratie
Stefan TEOROC

PresedinteProbleme sistem - SNLP - martie 20151
2
3

Problema
Cuvant cheie
Detalii


1.
Majorari 75% repaus, sarbatori
Majorari
Asigurare buget acordare drepturiMajorari 50% misiuni speciale

Modificare si emitere D569 – modif / machetaDecizia DG ANP 569/2012

Pontare alarme

Instruire pontatori, convocari

Motodologie concreta

Ore suplim – timp liber cu prioritate, cronologic (in primul rand cele

mai vechi)2.
CCM si Acord transparenta
CCM si Acord
Modificare si reinnoire
transp
Termene expirate


3.
Pensii speciale
Pensii
Studiu / simulari / pozitie sistem
4.
100 lei in plus – asistenta sociala si
100 lei
Obtinere puncte de vedere MJ, MFP, MM / instructare unitatimedical

Asigurare buget acordare drept
5.
TBC HIV
TBC
Adresa ANP interpretare (proiect semnat de SNLP)

Proiect modif OMJ 3544/2012 – de initiat
6.
Lentile
Lentile
Proiect nou / studiu piata / blocat de Cucu Mihai MJ
7.
Acces personal cu telefoane in unitati
RALEP -
Modificarea proiectului RALEP – eliminare interdictie
telefoane
Studiu SNLP la nivel UE – comparatie sisteme

Rezultate – la dispozitia ANP/MJ


8.
Bilete odihna si tratament
Bilete
Proiect decizie / activare drept / buget / stadiu

Incompatibilitate vouchere vacanta - interpretare
9.
Modif ordin echipament – plata
Echipament
Similar MAIlunara la salariu pe anul in curs

Consultare salariati

Aducere restante la zi in paralel cu echiparea personalului


10.
Statut special – politist penitentiare
Statut
Punere la dispozitii proiect final / termen consultare sindicate –

teritoriu / urgentare transmitere Parlament
11.
Sprijin cumparare locuinta conform
Locuinta
Proiect nou HG / initiere grup lucrustatut

ANP – raspuns favorabil – continuare demers
12.
O zi libera anual pentru sanatatea
Zi libera
Instructare unitaticopilului - Legea 91/2014 – modif HG

Sesizare SNLP1946

Aplicare / acordare drept


13.
Modif HG 1946 – concedii / s-a
CO 18 luni
Proiect modificare – stadiu – de completat si cu alte aspectemodificat Codul muncii (18 luni)


14.
Spor studii superioare (OUG 83/2014
Spor studii
Intalnire ANP/MJ– fct similare in plata – numire)

Stabilire date situatie
15.
ER Plan – clasif/standardiz/reorganiz
ER.plan
Plan redresare sistem propus de SNLP la Conferinat INTERACT –
SNLP
nov 2014

Standardizare – etapa in lucru

Urgentare – frecventa sedinte

Implicare MJ


16.
Concediu suplimentar 2 zile –
C.suplim
Initiere proiect OMJpersonal contact direct

Crestere de la 7 la 9 zile

17.
ROF – uri unitati
ROF.unit
In prezent exista doar ROF pe tipuri unitati
Necesar ROF propriu – fiecare unitate


18.
ROI – uri unitati
ROI.unit
Armonizare intre unitati si cu Acordul colectiv
Tipuri de programe, pauza masa etc


19.
Vouchere vacanta
Vouchere
Analiza cadru legal – evitare procese
Procedura prealabila


20.
Prima de vacanta
Prima vacanta
L 293/2004 versus OUG 83/2014
Depunere solicitari personal


21.
Modificare Acord colectiv –
Acord
Initiere act aditional modificare Acord


introducere comisii mixte ANP si
unitati, aspecte concrete medicina
muncii22.
Negocieri colective unitate
Negocieri
Clarificare cadru negociere, obligatii angajatori, sanctiuni


23.
Studiu aplicare OUG 83 – sal 2015
Salarizare
De studiat OUG 83 si verificare efecte – demersuri de facut


(clase / sporuri confid, fidelit /
echipam / norma hrana / etc)
Indexari24.
Ore suplimentare 2014 – strategie
Ore.proces
Solicitari compensare/plata


urgenta – risc proces

Model cerere – la nivel national
Elaborare actiune in instanta
Aplicare codul muncii – acord salariat
Negociere – comisie mixta – plan – memorandum – procedura –
masuri – angajamente

25.
Vestiare
Vestiare
Propunere SNLP la Conferinta INTERACT 2014


Propunere SNLP: In 2015 toate

Solicitare DG ANP


unitatile trebuie sa aiba vestiare

Comisie mixta MJ


pentru personal!26.
Popote
Popote
Asigurare spatii decente pt servirea mesei (personal) – toate
unitatile

27.
CSSM – conditii munca
Conditii
Includere in ROF ANP – atributii pentru IM privind dialogul social


IM – amenzi – contraventii – dialog –
IM
Proiect modificare ROF


modificare ROF ANP

Sesizare ANP/PM/CSSM – nivel national – efectele muncii in
schimburi cu personal insuficient, fara rezerve si in conditii de
munca precare

28.
PSI – fumat
PSI
Asigurare spatii
Competente, atributii


29.
Strategie consolidare administratie
BNS.strategie
Monitorizare, implicare


publica

Legatura cu BNS


30.
Comparatie MAI (drepturi, cariera,
MAI
Preluare aspecte favorabile


inaltime, avansare, etc)

Sistemul penitenciar – criterii cariera - restrictive


31.
Consultanta juridica
Consultanta
Activare drept – model solicitare
Informare salariati

32.
Grafic anual formare
Cursuri
Initiere intalnire tematica


Deconturi
Decont
Interpretare, clarificari
Instruire pontatori !!!
includere cursuri dialog,
Cursuri specialisti – decont
(asist med, asist soc, psihol, medici, fochisti, raxe X etc)

33.
Avertizori de interes public
Avertizori
Model solicitare conform L571/2004
Informare salariati
Protectie
Reducere abuzuri, crestere integritate


34.
COR – educator, ofiter, agent calif
COR
Identificare noi ocupatii


multiple

Modificare COR


Initiere ordin MM modificare COR

Agent operativ – calif multiple
Prioritate – introducere ofiteri in COR etc

35.
Modificarea Legii nr 48/2012
Finantare.ANP
Includere – obtinere venituri din formare profesionala


36.
Medicina muncii – descentralizat –
Med.muncii
Informare sindicate – bugat/caiet sarcini


caiet sarcini – hemograma completa

Asigurare analize reale


– buget
37.
Probleme specifice operativ
Operativ
Studii – programe, efecte program 12 ore fara rezerva (CSSM)
Situatii paeticulare unitati
Diferente de interpretare

38.
Indemnizatie comanda agenti
Agenti comanda
Modif HG (nomenclator)


39.
Agenti cu studii superioare
Agenti studii
Reorganizare statesuperioare
Metodologie ocupare


40.
Specialist de clasa
L 284/2014
Proiect ordin – similar MApN


41.
Despagubiri risc
Despagubiri
Proiect nou / HG
Comisie mixta – reluare demers


42.
CAR sistem
CAR
Propunere ANP – constituire CAR sistem (asociatie)


43.
Comisie disciplina ANP
C.disciplina
Eliminare intruniri fara reprezentanti sindicaliANP
Reguli, procedura
Intalnire ANP-sindicate

44.
Comisia de disciplina MJ –
Comisie discipl
Transparenta, informare sindicate, componenta


componenta
MJ45.
Asistenta medicala, stomatologie –
Asist med
Corespondenta de intitiat


decont – proces

Clarificare aplicare plafoane lentile – de la ce data
Efect asupra situatiilor anterioare, nefinalizate
Recuperare sume nedecontate 2014
Orase - lipsa contracte CASAOPSNAJ

46.
Grupe interventie – functii, sporuri,
GI
Intalnire tematica solicitata de SNLP – vineri 20 feb 2015


dotari (sef serviciu + loctiitor)

Continuarea demersului
Solicitarea modificarii L284/2010 similar jandarmerie etc (spor)

47.
Penitenciare spital – probleme
Spitale
Material grup intern de lucru SNLP – Spitale


specifice, sporuri sanatate

Organizare intalnire
Finantare, modif legislative etc

48.
OUG 77/2013 desfiintare posturi –
OUG 77
Modificare OMJ – revenire state functii anterioare


procese
Desfiintare
Procese instanta – sentinte favorabile pronuntate dejaposturi
Actiuni in instanta
Initiere corespondenta – MJ/ANP

49.
Strategii ANP – MJ
Strategie ANP
Consultare SNLP – observatii
Integrare elemente ER-Plan
Corelare Strategie resurse etc

50.
Strategia de resurse umane –
Strategie RU
Efecte decizie DGANP


decizie, aplicare, date

Modificare Strategie
Aplicare
Predictive Index  – aplicare, efecte studiu, dezbateri
Discutii sindicate


51.
Politici unitare de resurse umane –
Politici RU
ER Plan / Intalnire


legalitate DZU, durata aplicare etc

Decizia de zi pe unitate
Fisa postului etc

52.
Reorganizari ale unor servicii
Reorganizare
Transparenta, consultare sindicate
Metode fortare vacantare posturi – impuneri mutare


53.
Repartitii scoli
Repartitii
Armonizarea etapelor de start in cariera:
Recrutare, pregatire in scoli, repartitie
Diminuarea turismului absolventilor in primii 2-3 ani de cariera

54.
Dreptul la greva – modif L62/2011
Greva
Mentinere drept in L293
Contradictie cu L62 – efecte, modalitati


55.
MFP. Guvern, etc – situatie grava
Petitii
Reactie la campania mediatica impotriva sistemului penitenciar ca


resurse sistem, grup lucru

urmare a arestarii/condamnarii unor persoane care au detinut
anterior functii publice
Evidentiere conditii de munca, lipsa personal, buget, efecte, stres,
riscuri

56.
Camere video – inlocuire oameni
Cam video
Incadrarea corecta a situatiei – juridic, regulamentar
Subiect de negociere
Prevederi contract/acord

57.
Instanta videoconferinta – reducere
Video conf
Stadiu, aplicare, monitorizare, efecte


escorte

Informare, transparenta


58.
Comisia multidisciplinara de experti
Comisie ER
Decizie DG ANP


a ANP (ER Plan – final)

Initiere demers, constituire comisie unica
Sinteza, prognoza / delivery unit

59.
Mod de lucru in cazul unor opinii
Divergenta
Initiere discutie – consiliu


divergente intre structurile ANP
structuri ANP
Politica ANP in situatii de divergenta interna


60.
Responsabili ANP-MJ pt relatia cu
Responsabili
Stabilire canale clare de comunicare pentru sindicate


sindicatele – canal direct –
sindicate
Persoane desemnate, periodicitate intalniri (saptamanal – luni)


comunicare61.
Modificare Acord transparenta –
Acord transp
Corelare L 62 / proiect – ID


dialog

Actualizare capitole si prevederi


62.
Buget – consultare sindicate /
Buget
Recomandari ID


proiect executie rectificari

Transparenta, informare, evitare tensiuni (ex 2014, 2015 – adrese
ANP)

63.
Permanenta la domiciliu
Permanenta
Eliminarea conceptului
Temei?


64.
Parteneriat public-privat (PPP) –
PPP
Stadiu, legislatie, perspective


efecte – MJ isi doreste – estimari

Pozitie ANP, MJ?
Pozitie SNLP – protectie personal

65.
Protectie personal – cercetari in grup
Protectie
Modificare decizie ANP
Aplicabilitate


66.
Blocare semnal GSM – stadiu
Blocare GSM
Stadiu
Informari


67.
Concursuri – dir adj, ST, sef serv,
Concursuri
Calendar


etc

Observatori sindicali

68.
Protocol ANP-SRI
DPCT
Structura interna


DPCT – modificari

Profesionalizare DPCT
Reorganizare
Transparenta, informare personal

69.
Legislatie executional penala
L254
Norme, regulament


L254

Informare, consultare


70.
OMJ schimbare/mutare
OMJ mutari
Modificare, grup lucru71.
OMJ evaluare performante
OMJ evaluare
Studiu, analiza, efecte
Modificare – implicare sindicat in comisiile de contestatie


72.
Spor izolare
Izolare
Tulcea – Chilia – 60% (HCJ Tulcea - Biosfera)
Mc Ciuc – situatie special – lipsa personal (includere lista unitati
spor)
Alte situatii similare

73.
Rotire personal, nejustificata
Rotire
Caz concret – bulversarea intregului personal fara
informare/consultare, fara temei si cu o singura exceptie


74.
Abuzuri unitati - management
Abuzuri
Cazuri concrete – intalnire pentru dezbatere


75.
Inlocuire Cucu Mihai – Directia
Cucu Mihai
Solicitare MJ – lipsa raspuns


elaborare MJ

Reluare demers – formalizare (petitii, comisie mixta)
Alt specialist in relatia cu ANP (sindicate)
***

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu