miercuri, 18 martie 2015

Pentru o Decizie corectă !

Observaţiile SNLP cu privire la moficarea Deciziei 569:
 
Obs 1. (important!) - privitor la temei si preambul
Paragraful 2 al preambulului deciziei trebuie modificat astfel: "in vederea stabilirii unui cadru unitar pentru planificarea, pontarea si compensarea muncii prestate de personalul din sistemul administratiei penitenciare, peste durata normala a timpului de munca, in zile de sambata si duminica, in zile de sarbatoare legala si in celelalte zile in care conform legii nu se lucreaza". Aceeasi formulare trebuie folosita si in titlul deciziei pentru consecventa in termeni si armonizare cu modificarile legislative.
In plus, este absolut clar faptul ca in privinta majorarilor de 75% Decizia 569/2012 modificata in 2015 nu este aplicabila in absenta OMJ 821/2015. In preambulul deciziei precum si in cuprinsul acesteia sunt invocate o serie de acte normative insa nu exista nicio referire la OUG 83/2014 sau OMJ 821/2015. OMJ 821/2015 include totusi o serie de prevederi esentiale pentru calculul majorarilor precum si un format de tabel pentru evidenta muncii. O prevedere relevanta din OMJ 821/2015 este "art 3, al 3 - Majorarea se stabileşte proporţional cu timpul efectiv lucrat în zilele respective, indiferent dacă acest interval de timp reprezintă concomitent şi muncă suplimentară". Deconectarea Dec569 de OMJ821 este oarecum riscanta cand se trece la aplicare, sugerand doua tipuri de norme paralele raportate la acelasi act normativ emis pentru 2014 (OUG 103/2013) dar fara o conexiune clara intre metodologii si fara o legatura cu legislatia salariala din 2015.  

Obs 2.
In proiect este invocat de mai multe ori ca temei un act normativ care nu mai este in vigoare, respectiv OUG 103/2013. Prevederile corespunzatoare din OUG 103/2013 se mentin active prin OUG 83/2014. Trebuie gasita o modalitate de trimitere care sa se raporteze la cadrul legislativ aplicabil. Este drept ca si in OMJ 821/2015 se procedeaza la fel insa este oarecum ciudat sa invocam in 2015 legislatia salariala pentru 2014

Obs 3. 
Referitor la pct 6 - (3) In cursul anului 2015, munca evidentiata ca Tsl si respectiv Trs, inregistrata pana la 01.01.2015 si reportata dupa aceasta data, va fi compensata potrivit legislatiei in vigoare la momentul prestarii acesteia, exclusiv prin timp liber corespunzator.” - Tsl si Trs inregistrat pana la 01.01.2015 este o formulare redundanta, intrucat Tsl si Trs exact astfel sunt definite la inceputul deciziei. Trebuie conditionat altfel - Tsl si Trs necompensate pana la data de 31 dec 2014...

Obs 4.
Referitor la pct 5 din proiect - art 8 din decizie, alin 2: sintagma "in considerarea caracterului permanent al unor servicii" este oarecum armonioasa literar dar deloc specifica, iar sensul articolului are o nota de ambiguitate generata de conjunctia "iar" cu care incepe ultima teza a alin 2. Prevederea trebuie sa clarifice faptul ca plata majorarii nu exclude dreptul la repaus saptamanal insa nu suntem convinsi ca reuseste acest lucru. O formulare mai potrivita poate fi: (2) Pentru personalul care, potrivit planificărilor si specificului activitatilor, îşi desfăşoară activitatea şi în zilele de sâmbăta si duminica, se acordă majorarea salarială prevăzută de art. ..., precum si un interval de 48 de ore consecutive reprezentand repaus saptamanal, interval în care salariatul nu este planificat în serviciu.

Obs 5.
Referitor la pct 7 din proiect - art 12 din decizie trebuie modificat . 
Stabileste un termen pana la care se face doar un raport statistic privind compensarea strict cu timp liber. In realitate este necesara o raportare completa cu privire la volumul exact al tuturor tipurilor de munca pe anul anterior precum si situatia comensarii acestora atat cu timp cat si cu bani. Apoi se specifica faptul ca raportul final va fi elaborat de 3 structuri fara a se stabili o procedura sau un coordonator ceea ce face impozibila aplicarea. Mai corect este sa se constituie o comisie cu componenta mixta din cele 3 structuri prin decizie DG ANP, altfel nu se va realiza nimic si se pierde in derizoriu un demers posibil important. In plus cred ca DSDRP este importanta sa fie reprezentata in comisie avand in vedere faptul ca 90% dintre probleme sunt in operativ iar operativul este singura structura care pana in prezent si-a facut bine lectiile cel putin pe evidenta muncii prestate/compensate. Totodata sarcina de final este incerta: "...în funcţie de care se fac propuneri privind suplimentarea statului de funcţii şi încadrarea posturilor vacante după redistribuirea personalului între sectoarele de activitate.”  Trebuie precizat faptul ca in raportul intocmit, comisia stabilita prin decizie DG ANP, poate face propuneri privind reorganizarea statelor de functii si ocuparea posturilor vacante. Atat suplimentarea statelor cat si redistribuirea de posturi sunt operatiuni in cadrul reorganizarii insa redistribuirea posturilor intre sectoare nu trebuie sa fie un efect obligatoriu, precizat expres al unei statistici. Este de preferat o prevedere mai generica insa concreta si alocata ca sarcina comisiei care intocmeste raportul, astfel incat chiar sa se materializeze.

Cu stima

Stefan Teoroc
Presedinte SNLP
Presedinte Federatia PUBLISIND

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu