sâmbătă, 9 mai 2015

Lentilele, liber la decont !

ORDIN nr. 875/C din 3 martie 2015 pentru stabilirea plafonului valoric în vederea decontării lentilelor necesare corecţiei vizuale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare

Având în vedere dispoziţiile art. 11 alin. (4) din Hotărârea Guvernului nr. 1.996/2004 privind condiţiile de acordare în mod gratuit a asistenţei medicale şi psihologice, medicamentelor, protezelor dentare şi dispozitivelor medicale destinate recuperării unor deficienţe organice sau funcţionale pentru funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare, cu modificările şi completările ulterioare,

în temeiul art. 13 din Hotărârea Guvernului nr. 652/2009 privind organizarea şi funcţionarea Ministerului Justiţiei, cu modificările şi completările ulterioare,

ministrul justiţiei emite următorul ordin:

Art. 1
(1) Funcţionarii publici cu statut special din sistemul administraţiei penitenciare în activitate beneficiază, la recomandarea medicului oftalmolog, de lentile necesare corecţiei vizuale, a căror contravaloare se decontează din bugetul angajatorului, în limita unui plafon valoric.
(2) Decontarea în cazul preschimbării lentilelor necesare corecţiei vizuale se face numai la modificarea diagnosticului iniţial.

Art. 2
(1) Plafonul valoric se stabileşte în euro, iar decontarea se face în lei la cursul valutar stabilit de Banca Naţională a României din ziua emiterii facturii.
(2) Limita maximă a plafonului valoric se stabileşte după cum urmează:
a) plafon maxim de 110 euro, pentru afecţiuni oftalmologice cu vicii de refracţie şi tulburări de acomodare ce necesită corecţie cu lentile cu dioptrii de până la +/-4 inclusiv;
b) plafon maxim de 200 euro, pentru afecţiuni oftalmologice cu vicii de refracţie şi tulburări de acomodare ce necesită corecţie cu lentile cu dioptrii mai mari de +/-4;
c) plafon maxim de 300 euro, în situaţia unui diagnostic care necesită corecţie cu lentile progresive.

(3) Plafoanele prevăzute la alin. (2) includ taxa pe valoare adăugată.

(4) În situaţia în care valoarea facturii este mai mică decât plafonul stabilit se decontează valoarea facturii, iar în situaţia în care valoarea facturii este mai mare decât plafonul stabilit se decontează valoarea acestuia.

Art. 3
Prezentul ordin se aplică până la data de 31 decembrie 2015.

Art. 4
Prezentul ordin se publică în Monitorul Oficial al României, Partea I.

Ministrul justiţiei,
Robert Marius Cazanciuc

Publicat în Monitorul Oficial cu numărul 310 din data de 6 mai 2015

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu