vineri, 8 mai 2015

Pensii militare - info !


Sursa: www.snlp.ro

Informare circuit intern SNLP:
Pensiile militare de stat fac incepand cu anul 2014 obiectul unor demersuri legislative in vederea desprinderi din cadrul legal general precum si din sistemul public de pensii avand in vedere atat specificul activitatii, necesitatea unor masuri reparatorii, cat si destinatia contributiilor (alta decat Casa Nationala de Pensii Publice).

In prezent se afla in anumite etape doua proiecte care circula in paralel. Dintre acestea, SNLP opineaza ca sanse mai mari de aprobare are proiectul depus la nivelul Senatului Romaniei prin adresa nr E38/22.04.2015 de Guvernul Romaniei. Asupra acestui proiect vom focusa in informarea urmatoare.

Declaratia de presa ulterioara sedintei de Guvern in care a fost dezbatut si aprobat proiectul susmentionat:

Adresa prin care Guvernul a depus la Senat proiectul legii pensiilor militare pe data de 22.04.2015: 
Adresa Guvern depunere proiect Senat 22.04.2015

Proiectul legii pensiilor militare de stat: 
Proiectul legii pensiilor militare aprobat de Guvern si depus la Senat

Extras relevant din expunerea de motive:

„Principalele modificări ce vor viza sistemul de pensii faţă de actualul sistem sunt următoarele:
  • pensiile se plătesc din sumele alocate la bugetul de stat prin bugetul Ministerului Apărării Naţionale, Ministerului Afacerilor Interne şi Serviciului Român de Informaţii;
  • sistemul de pensii militare nu va mai fi un sistem contributiv, angajatorul nefiind obligat să plătească contribuţia aferentă lui; 
  • angajatul va plăti lunar o cotă de contribuţie egală cu cota de contribuţie individuală de asigurări sociale, sumă ce va fi vărsată la bugetul de stat. Baza lunară de calcul a contribuţiei individuale o reprezintă solda lunară brută/salariul lunar brut. 
Proiectul de act normativ instituie reglementări prin care se revine, în principal, la regulile care caracterizau sistem al pensi militare de stat, astfel:
  • vor exista pensii de serviciu, pensii de invaliditate şi pensii de urmas.
  • pensiile de serviciu vor fi de trei feluri: O pensie de serviciu pentru limită de vârstă, în care limitele de vârstă sunt cele prevăzute de legislaţia actuală şi cresc, gradual, de la 55 anila 60 ani;
  • pensie anticipată; pensie anticipată parţială. Vor fi acordate pensii militare de stat si pentru soldaţii şi gradaţii profesionişti care îndeplinesc condiţiile de vechime în serviciu.
Mecanismul prin care se revine la sistemul pensiilor ocupaţionale presupune:
  • revenirea la principiile de stabilire a pensiilor potrivit legislaţiei specifice categoriilor de personal cu statut special din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, în vigoare până la data de 01.01.2011; 
  • recalcularea pensiilor aflate în plată stabilite în temeiul Legii nr. 263/2010, pentru cadrele militare trecute în rezervă în intervalul cuprins între data de 01.01.201 1 şi data intrării în vigoare a prezentei legi, potrivit reglementărilor cuprinse în aceasta;
  • stabilirea drepturilor de pensie, pentru categoriile de personal cu statut special din instituţiile publice de apărare, ordine publică şi siguranţă naţională, după o metodologie care are în vedere, media soldelor funcţiei de bază/salariilor funcţiei de bază corespunzătoare funcţiilor îndeplinite în 6 luni consecutive, din ultimii 5 ani de activitate, la alegere, actualizate la data deschiderii dreptului la pensie, mai puţin solda de gradsalariul gradului profesional avute la data trecerii în rezervăîncetării raporturilor de serviciu.
În cazul pensiilor care prin actualul mod de calcul au fost diminuate faţă de cuantumul aflat în plată, acestea îşi vor păstra cuantumul din plată dacă este superior celui rezultat prin aplicarea noii formule.

Perioada de trecere de la sistemul actual de acordare a pensiilor la noua lege ce va fi adoptată va fi relativ scurtă, iar dispoziţiile propuse elimină incertitudinile cu privire la exactitatea datelor care au stat la baza stabilirii pensiilor în sistemul contributiv actual”

ATENŢIE !
Detalii complete privind procesul legislativ si documentele depuse, proces care poate fi urmarit in continuare (click pe link de mai jos):

Stefan Teoroc
Presedinte SNLP
Presedinte Federatia PUBLISIND

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu