sâmbătă, 11 iulie 2015

Veste bună pentru abonaţii la concediu medical !


Sursa: Oficial: Se desfiinteaza controalele la domiciliu pentru salariatii aflati in concediumedical

Update. 8 iulie 2015. Legea nr. 183 din 2015 a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 496 din 7 iulie 2015: Legea privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Conform actului, se aproba OUG nr. 36 din 14 aprilie 2010 pentru modificarea si completarea OUG nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate, publicata in MO nr. 268 din 26 aprilie 2010, cu urmatoarele modificari:
1. La articolul I, punctul 1, litera c) a articolului 31 se abroga.
2. La articolul I, punctul 15 se abroga.
3. Articolul III se abroga.
Actul normativ a fost promulgat de presedinte in cursul zilei de 1 iulie 2015 prin Decret nr. 607 din 2015 si devine Legea nr. 183 din 2015.

In mod concret, se vor desfiinta controalelor la domiciliu in cazul salariatilor aflati in concediu medical. Masura controalelor se va scoate din lege vineri, cand prevederile intra in vigoare.

Dupa cum bine stim, conform prevederilor anterioare, salariatii aflati in concediu medical si care nu erau gasiti acasa de catre autoritati, riscau sa nu le mai fie platita indemnizatia.

La Camera Deputatilor a fost inregistrat Proiectul de Lege privind aprobarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.36/2010 pentru modificarea si completarea Ordonantei de urgenta a Guvernului nr.158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Prevederile sale vor modifica si completa Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile si indemnizatiile de asigurari sociale de sanatate.

Obiectivul principal: Se doreste eficientizarea activitatii de acordare si verificare a certificatelor de concediu medical. Se doreste responsabilizarea medicilor prescriptori si a asigurarilor ce beneficiaza de certificate de concediu medical prin masuri conforme cu legislatia similara a altor state membre UE.

S-a decis abrogarea literei c) a articolului 3:
"Art.3 - Pentru a beneficia de concedii si indemnizatii de asigurari sociale de sanatate, persoanele prevazute la art. 1 trebuie sa indeplineasca cumulativ urmatoarele conditii:
a. sa indeplineasca stagiul minim de cotizare prevazut de prezenta ordonanta de urgenta; 
b. sa prezinte adeverinta de la platitorul de indemnizatii din care sa reiasa numarul de zile de concediu de incapacitate temporara de munca avute in ultimele 12 luni, cu exceptia urgentelor medico-chirurgicale sau a bolilor infectocontagioase din grupa A; 
c. sa fie prezente la domiciliu sau la adresa indicata, dupa caz, in intervalul de timp si in conditiile stabilite prin normele de aplicare a prezentei ordonante de urgenta, in vederea exercitarii verificarii de catre reprezentantii platitorilor de indemnizatii de asigurari sociale de sanatate."

Litera c) este abrogata.

Motivul? "Pentru respectarea normelor de tehnica legislativa. Reglementarea este excesiva si, in practica, s-a constatat ca absenta de la domiciliu a persoanei beneficiare de concediu medical nu reprezinta un motiv de suspendare a drepturilor.", conform raportului Comisiei pentru munca si protectie sociala.

Un motiv adiacent si perfect intemeiat este nivelul mult prea mare al cheltuielilor efectuate pentru controlul angajatilor.

Conform expunerii de motive, se arata faptul ca in conformitate cu datele statistice, in anul 2009, la nivelul Casei Nationale de Asigurari de Sanatate, s-a constatat ca au fost cheltuite pentru asigurari sociale de sanatate, fonduri in valoare de 923.027,70 mii lei. Suma aceasta reprezinta mai mult de 5% din totalul cheltuielilor din bugetul Fondului National Unic de Asigurari Sociale de Sanatate.

Un alt efect al proiectului de lege prezent:
"Astfel, prin masurile preconizate prin punctele 9-11 din prezentul act normativ a fost redus doar intervalul, de la 90 de zile la 60 de zile de concediu medical, pe care medicul specialist le poate acorda fara acordul medicului de expertiza, insa nu se afecteaza decizia medicala a medicului specialist curant si nici numarul total de zile de concediu medical la care asigurarii au dreptul, ci se doreste o colaborare timpurie cu medicul expert al asigurarilor sociale in vederea identificarii de solutii medicale si de recuperare mai eficiente.", se mai explica in expunerea de motive.

Mai mult, prin noua lege se doreste reducerea termenului in care indemnizatiile pot fi solicitate pe baza actelor justificative, de la 3 ani, la 90 de zile. Astfel se evita grevarea bugetului pe anul in curs cu sume din anii anteriori.

Nu in ultimul rand, se doreste responsabilizarea beneficiarilor de a depune intr-un termen optim documentele justificative la casele de asigurari de sanatate.

Noua lege urmareste si majorarea limitelor amenzilor contraventionale. Se vor stabili sanctiuni eficiente si proportionale cu abaterile constatate.

Conform derularii procedurii, observam ca pe data de 16.06.2010, acest proiect de lege a fost inregistrat la Senat.
In data de 7 februarie 2011, proiectul de lege a fost inscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor.
In data de 8 octombrie 2013, proiectul a fost inscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor.
In data de 2 iunie 2015, proiectul a primit raport de inlocuire de la Comisia pentru munca si protectie sociala.
Pe data de 8 iunie 2015, proiectul de lege este inscris pe ordinea de zi a plenului Camerei Deputatilor.

Pe data de 1 iulie 2015, proiectul de lege a fost promulgat de Presedinte.
Pe data de 7 iulie 2015, legea a fost publicata in Monitorul Oficial nr. 496 din 7 iulie 2015.
Legea nr. 183 din 2015 intra in vigoare vineri, 10 iulie 2015.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu