marți, 29 septembrie 2015

Indemnizaţia de concediu. SNLP solicită plata cu toate sporurile

Demers preluat de pe www.snlp.ro prin intermediul căruia SNLP solicită ANP deblocarea drepturilor privind indemnizaţia de concediu. 

Din start clarificăm faptul că acest demers nu are în vedere prima de vacanţă ci se canalizează pe obţinerea drepturilor privind acordarea sporurilor pe perioada efectuării concediului de odihnă, sporuri pentru condiţii de muncă. Catre

Directorul General al Administratiei Nationale a Penitenciarelor

Domnul chestor de penitenciare Catalin Claudiu BEJAN
 Stimate domnule director general


Revenim la un demers anterior initiat de SNLP pe aceasta tema si va solicitam recalcularea indemnizatiilor de concediu acordate personalului, inclusiv pe trecut, pentru o perioada de 3 ani, respectiv plata acestui drept salarial in conformitate cu prevederile legislatiei, precum si corespunzator metodologiei/practicii existente la nivelul ordonatorului principal, respectiv cu includerea sporurilor pentru conditii de munca.

In conformitate cu cadrul legal aplicabil, solicitarea SNLP este legitima, dupa cum urmeaza:

  1. Legea nr. 53/2003 republicata (codul muncii), art. 150 alin (1) prevede ca "pentru perioada concediului de odihnă salariatul beneficiază de o indemnizaţie de concediu, care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizaţiile şi sporurile cu caracter permanent cuvenite pentru perioada respectivă".
  2. Hotararea de guvern nr. 250/1992 prevede la art.7 alin. 1 ca "pe perioada concediului de odihnă, salariaţii au dreptul la o indemnizaţie calculată în raport cu numărul de zile de concediu înmulţite cu media zilnică a salariului de bază".
  3. Legea nr. 293/2004 republicata dispune la la art. 89: "dispoziţiile prezentei legi se completează, după caz, cu prevederile cuprinse în legislaţia muncii". Trebuie precizat faptul ca in aceasta materie, normele proprii (principale/subsecvente) nu detaliaza.
  4. Legea 285/2010, art. 1 alin 5 prevede: "în salariul de bază, indemnizaţia lunară de încadrare, respectiv în solda funcţiei de bază/salariul funcţiei de bază aferente lunii octombrie 2010 sunt cuprinse sporurile, indemnizaţiile, care potrivit Legii-cadru nr. 330/2009 privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice, cu modificările ulterioare, făceau parte din salariul de bază, din indemnizaţia de încadrare brută lunară, respectiv din solda/salariul funcţiei de bază, precum şi sumele compensatorii cu caracter tranzitoriu, acordate potrivit Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 1/2010".
  5. Ca principiu de baza in materie salariala ulterior datei de 31 decembrie 2009, aplicarea legii-cadru privind salarizarea unitara (respectiv Legile nr 330/2009 si apoi 284/2010) este suspendata temporar si partial prin acte normative tranzitorii anuale (Legile nr. 285/2010~salarizare 2011, 283/2011~salarizare 2012 si Ordonantele de urgenta ale guvernului nr. 1/2010~salarizare 2010, 84/2012~salarizare 2013, 103/2013~salarizare-2014, 83/2014~salarizare 2015) prin care normele anterioare datei de 31 decembrie 2009 ultraactiveaza in contii clare, astfel incat sa fie posibila salarizarea personalului bugetar in contextul in care aplicarea legislatiei in vigoare este suspendata. Ulterior datei de 1 ianuarie 2010, dinamica sistemului de salarizare a evoluat anual, insa elementele care compun salariul brut al angajatilor din sistemul penitenciar pot fi clar urmarite prin studiul actelor normative susmentionate astfel incat sa nu existe ambiguitati la calculul drepturilor salariale cuvenite.

Contrar dispozitiilor legale aplicabile in prezenta speta, precum si a practiciițbugetaredincelelalte institu , inclusiv de la nivelul MJ, ANP acorda acest drept la limita minima incluzand in indemnizatia de concediu doar sporul permanent de 30% prevazut in Anexa 3 a OMJ nr. 399/2007 (norme metodologice).

Din motivele susmentionate, SNLP s-a adresat ordonatorului principal de credite Ministerul Justitiei, intreband cum este compusa indemnizatia de concediu care se acorda functionarilor publici cu statut special din MJ carora li se aplica Legea nr. 293/2004 republicata.

Raspunsul transmis cu promptitudine de ordonatorul principal indica in mod clar faptul ca acest drept acordat de MJ include si sporurile pentru conditii de munca (vatamatoare/periculoase/deosebit de periculoase) confirmand astfel opinia SNLP ca este perfect legal dar si absolut corect in raport cu riscurile asumate de functionarii cu statut special din sistemul penitenciar, ca in acest mod sa procedeze si ANP fata de proprii salariati.

In sprijinul demersului nostru atasam raspunsul MJ.

 

Cu deosebita consideratie,Stefan TEOROC

Presedinte
Document ataşat:
Răspuns MJ către SNLP: http://www.snlp.ro/_files/20150910150702656_1.pdf

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu