joi, 4 februarie 2016

Uzul de armă în penitenciare


Deputații au aprobat proiectul de lege privind regimul deținerii și utilizării armamentului din dotare și operațiunile cu arme și muniții în sistemul administrației penitenciare cu 288 voturi "pentru", un vot împotrivă și trei abțineri. S-a completat astfel cadrul legal privind deținerea și utilizarea armamentului de către personalul Administrației Naționale a Penitenciarelor și unităților subordonate, astfel încât, prin folosirea acestuia, să nu fie prejudiciată siguranța persoanelor private de libertate.

Potrivit proiectului de lege, uzul de armă se face în mod gradual și proporțional, în raport de circumstanțe și după somație prealabilă. Uzul de armă nu trebuie să depășească nevoile reale pentru împiedicarea unui act ostil sau pentru neutralizarea agresorilor în acțiunile acestora îndreptate împotriva funcționarilor publici cu statut special din sistemul administrației penitenciare, a personalului cu care se execută misiuni în cooperare și a persoanelor private de libertate ori împotriva locurilor de deținere sau a mijloacelor de transport aparținând acestora.

De asemenea, proiectul de lege stabilește că doar în cazuri temeinic justificate angajații sistemului penitenciar, la propunerea motivată a directorului de unitate și cu aprobarea directorului general al ANP pot deține asupra lor arme letale sau neletale aparținând unității. Proiectul de act normativ prevede distinct situațiile în care se execută tragere cu arme letale și cu arme neletale, atât cu somație, cât și fără somație.

Conform noilor reglementări, uzul armei este folosit numai ca ultimă alternativă. În acest sens, proiectul de lege adoptat de Guvern a fost elaborat cu respectarea standardelor Convenției Europene a Drepturilor Omului și Libertăților Fundamentale și a jurisprudenței dezvoltate de Curtea Europeană a Drepturilor Omului. 

Angajatul sistemului penitenciar care a făcut uz de armă este obligat, dacă pericolul nu mai subzistă, să acționeze imediat pentru acordarea primului ajutor persoanei rănite. Când situația nu permite acest lucru, solicită personal specializat. De asemenea, intră în sarcina angajaților din sistemul penitenciar să informeze pe cale ierarhică, imediat ce situația o permite, în cazul în care, în urma uzului de armă, o persoană a murit sau a fost rănită, urmând ca directorul general al Administrației Naționale a Penitenciarelor să anunțe procurorul competent. 

Portul și uzul armelor în sistemul administrației penitenciarelor se face cu respectarea prevederilor Legii nr. 254/2013 privind executarea pedepselor și a măsurilor private de libertate dispuse de organele judiciare în cursul procesului penal, cu modificările și completările ulterioare.
Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu