joi, 24 martie 2016

ANUNȚURILE AU FOST PUBLICATE! Centrul de Detenție Tichilești a dat startul pentru depunerea dosarelor de concurs!

Centrul de Detenție Tichilești a dat startul pentru înscrierea candidaților din sursă externă în vederea ocupării a unui număr de 16 posturi vacante pentru bărbați și 4 posturi vacante pentru femei, posturile vacante fiind corespunzătoare funcției de agent în cadrul sectorului operativ. 

Astfel, începând cu data de 22.03.2016 până la data de 12.04.2016 (ora 15:00, inclusiv), cei care doresc să ocupe prin concurs una dintre funcțiile amintite sunt rugați a se prezenta la sediul Centrului de Detenție Tichilești situat in localitatea Tichilești, județul Brăila, strada Mihai Eminescu nr. 1 (înaintea intrării în comuna Tichilești) cu următoarele documente:
  • copia actului de identitate;
  • copia certificatului de căsătorie, respectiv documentele care atestă schimbarea numelui, unde este cazul;
  • curriculum vitae - model european (semnat pe fiecare filă și datat). Modelul unui astfel de CV poate fi solicitat accesând pagina facebook a SNLP Tichilești și postând un comentariu la prezentul articol - https://www.facebook.com/SNLP-Tichilesti-1090839597600308/?ref=bookmarks ;
  • copia livretului militar, acolo unde este cazul;
  • copii ale diplomelor de studii sau adeverințe în original (valabile), care să ateste absolvirea studiilor necesare pentru ocuparea postului scos la concurs, precum și copiile foilor matricole;
  • copia carnetului de muncă sau o adeverință care să ateste locurile de muncă avute anterior, funcțiile ocupate, vechimea în muncă și, după caz, vechimea în specialitate;
  • cazierul judiciar;
  • alte documente care dovedesc îndeplinirea condițiilor de participare la concurs, după caz;
  • alte documente necesare la întocmirea dosarului vor fi distribuite și completate cu ocazia prezentării la unitate.
La depunerea dosarului, documentele prevăzute a fi depuse în copie se prezintă însoţite de documentele originale şi se certifică, pentru conformitate cu originalul, de către structura de resurse umane din cadrul Centrului de Detenție Tichilești.
Detalii în amănunt privind anunțul de ocupare prin concurs al funcțiilor de agent în sectorul operativ le regăsiți aici: http://anp.gov.ro/documents/10180/7925668/Anunt+agenti+operativ.pdf/6bbf208d-bece-46c3-a2ae-728ef7d8f6e4

În vederea susținerii examenului scris va fi necesar a învăța doar 59 de pagini! 59 de pagini pentru o carieră în sistemul penitenciar, sistem ce vă poate oferi un nivel salarial decent în raport cu realitatea pieței muncii din România. Evident că decența materială este susținută de mediul special în care urmează a vă desfășura activitatea și de atribuțiile speciale în munca cu persoanele private de libertate.

Bibliografia, cele 59 de pagini le regăsiți în format pdf aici: http://www.snlp.ro/_files/Bibliografie_operativ_2016.pdf . Cei nefamiliarizați cu formatul pdf al documentului pot intra în posesia formatului word accesând pagina de facebook a structurii noastre sindicale SNLP Tichilești, adăugând comentariu la prezentul articol: https://www.facebook.com/SNLP-Tichilesti-1090839597600308/

Necesitatea ocupării acestor posturi vacante este esențială pentru Centrul de Detenție Tichilești, lipsa acută de personal fiind resimțită din plin de către personalul în activitate, orele suplimentare și concediul restant încă din anul 2015 reprezentând o reală problemă în conformitate cu drepturile prevăzute de Acordul Colectiv privind Raporturile de Serviciu și misiunile operative ce trebuiesc îndeplinite în condiții optime.

Pentru obținerea unor informații suplimentare vă rugăm să accesați, în principal, pagina oficială a structurii SNLP (Sindicatul Național al Lucrătorilor de Penitenciare), secțiunea "Concursuri ANP" (http://www.snlp.ro/stiri-si-noutati/concursuri-anp.html) . 
Detalii cu privire la susţinerea concursului organizat pentru ocuparea posturilor vacante la Centrul de Detenţie Tichileşti puteți obține apelând și numărul 0735 644 057.

Mult succes candidaților ! 

Update:
Baremele medicale sunt stabilite prin următoarele acte normative:
http://www.snlp.ro/_files/D5582015_examen_medical_ANP.pdf
http://anp.gov.ro/documents/10180/5227873/Ordin+medical/e442c776-ea5f-4ad7-bddd-5157dc6f5390


 

5 comentarii: