joi, 21 aprilie 2016

Precizări și recomandări pentru candidați !

highly recommend
Articol preluat de pe : www.snlp.ro

Important - precizari si recomandari ANP pentru candidati

Pentru fluidizarea accesului în penitenciar ANP face o serie de recomandări candidaților pentru posturile vacante din sistemul administraţiei penitenciare programați să susțină evaluarea psihologică: să nu aibă asupra lor telefoane mobile, încărcătoare, tablete, laptopuri, căști, cartele sim, spații de stocare (stick memorie, hdd-uri), aparate foto-video, modem-uri, baterii externe obiecte metalice sau alte electronice, alcool etc.
În situația în care nu au unde să lase obiectele menționate, pe parcursul evaluării psihologice, acestea urmează a fi pregătite spre a fi predate în vederea păstrării în punctul de acces în penitenciar, urmând a primi un bon de ordine, în baza căruia le vor fi returnate.

Înainte de a trece prin poarta detectoare de metale, să își dea jos haina, sacoul, geaca, cureaua etc., să își scoată toate obiectele care pot fi semnalate de poarta detectoare de metale (curele, brățări, ceas, bani metalici, brichetă, țigări, gumă de mestecat, pix etc.) și să le depună în tăvile special destinate, pentru a fi controlate separat.

Candidații vor avea asupra lor:

 • buletinul/cartea de identitate/cartea de identitate provizorie/paşaportul;
 • dovada achitării taxei de evaluare psihologică (chitanţa/ordinul de plată a taxei de evaluare psihologică (nu este nevoie de xerocopie);
 • instrumente de scris (pix/stilou)           
Contul în care candidaţii vor plăti taxa de evaluare psihologică (la poştă, prin mandat poştal sau la orice bancă, prin ordin de plată) este:             

 • Cont: RO84TREZ70020G365000XXXX 
 • Cod fiscal 4266324
 • Banca: ATCPMB (Activitatea de Trezorerie şi Contabilitate Publică a    Municipiului Bucureşti)
 • Beneficiar: ADMINISTRAŢIA NAŢIONALĂ A PENITENCIARELOR
 • Adresa: Str. Maria Ghiculeasa, nr. 47, sector 2, Bucureşti
Personalul sistemului administraţiei penitenciare, precum şi fiii sau fiicele acestora sunt scutiţi de plata taxei de evaluare psihologică, dacă fac dovada calităţii lor. Această categorie de candidaţi trebuie să prezinte la evaluarea psihologică o dovadă (adeverinţă) a faptului că lucrează în sistemul penitenciar/că unul dintre părinți este angajat în sistemul penitenciar. Adeverinţa va fi eliberată de penitenciarul unde candidatul/părintele îşi desfăşoară activitatea.

Evaluarea psihologică se va desfăşura la:

 • sediul Serviciului Psihologia Personalului din incinta Penitenciarului Bucureşti – Rahova (Şoseaua Alexandriei, nr. 154, sector 5, Bucureşti). 
 • sediul punctului de lucru Serviciului Psihologia Personalului din incinta Penitenciarului Timișoara Strada Popa Şapcă, nr.7, Timişoara, jud.Timiş
 • sediul punctului de lucru Serviciului Psihologia Personalului din incinta Penitenciarului Iași, Str. Dr. Vicol 10.
Candidaţii trebuie să se prezinte în fața unității în ziua în care au fost programaţi pentru evaluarea psihologică, cu minimum 30 de minute înainte de ora programării, pentru a se asigura accesul în penitenciar. Este obligatorie respectarea zilei și a orei programării pentru susținerea evaluării psihologice.
Se recomandă tuturor candidaţilor care urmează să fie evaluați psihologic, următoarele:

 • Să se prezinte odihniți la evaluarea psihologică şi fără să fi consumat băuturi alcoolice în ultimele 24 de ore.
 • Să trateze evaluarea psihologică cu seriozitate şi responsabilitate.
 • Să acorde atenţie crescută cerințelor probelor aplicate și semnificaţiei întrebărilor din chestionarele aplicate, să se mobilizeze cât mai bine pe tot parcursul evaluării pentru a rezolva cât mai corect sarcinile.
 • Să nu cauzeze stări de disconfort celorlalţi participanţi la evaluarea psihologică.
 • Să respecte regulile de ordine interioară aplicabile pe perioada şi la locaţia evaluării psihologice.
 • Să rezolve sarcinile individual, fără să se consulte cu un alt coleg în timpul rezolvării probelor.
Evaluarea psihologică durează aproximativ 4 ore. Dat fiind consumul energetic de nivel crescut, presupus de activitățile intelectuale, va fi necesară menținerea nivelului optim de funcționare psiho-fizică pe parcursul orelor de evaluare (candidații pot avea asupra lor apă, biscuiți, sandwich-uri, fructe).
Rezultatele evaluării psihologice în scopul selecţiei de personal se transmit în termen de 5 zile lucrătoare de la data evaluării structurilor de resurse umane din unităţile în care s-au înscris candidaţii.
Personalul desemnat din structura de resurse umane de la nivelul unității informează candidatul cu privire la avizul psihologic obţinut.
Avizul psihologic este valabil 6 luni de la data evaluării pentru posturile cu profil psihoprofesional/cerințe psihologice identice.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu