vineri, 20 ianuarie 2017

Acte normative. Proiecte lansate in dezbatere publica
Proiectul Ordonanței de urgență privind grațierea unor pedepse

În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Ordonanței de urgență privind gratierea unor pedepse.
Proiect de Ordonanță | Nota de fundamentare
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris până la data de 24 ianuarie 2017, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.


În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul de Ordin al ministrului justiției pentru aprobarea tarifelor percepute pentru servicii medicale prestate în cadrul Centrului Medical de Diagnostic şi Tratament Ambulatoriu din subordinea Ministerului Justiției, altele decât cele finanțate din Fondul Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate, însoțit de referatul de aprobare.
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
Proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală
În temeiul dispoziţiilor art. 7 din Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, Ministerul Justiţiei supune dezbaterii publice proiectul Ordonanței de urgență pentru modificarea și completarea Codului Penal și a Codului de Procedură Penală
Propunerile, sugestiile şi opiniile cu valoare de recomandare privind proiectul de act normativ supus dezbaterii pot fi transmise în scris până la data de 24 ianuarie 2017, pe adresa Ministerului Justiţiei, str. Apolodor, nr.17, sector 5, Bucureşti, pe fax, la nr. 037 204 1195 sau la adresa de e-mail dean@just.ro.
Informare BNS
Sursa: Guvernul Romaniei

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu